Прегръдката и целувката

Ерогенната сила на кожните усещания в различните области на тялото е различна. При контакта на двамата влюбени обикновено съществува една последователна градация на възбуждането на сексуалността. В най-обикновените случаи на вековната практика телесният контакт започва с допирането на ръцете. Поводът за това може да бъде различен. Зависи от находчивостта, смелостта и темперамента на влюбените. Понякога, като че неволно, без да желае, докосва пръстите на другия. Така започва набирането на смелостта. Боязливите пръсти се плъзват по чуждите пръсти, по гладката кожа на китката. Следва отговор – или дърпане, или мълчаливо съгласие. В гърдите бликват нови желания. Нарастването на смелостта продължава. Ръцете взаимно се опипват, милват, стискат. Но жаждата не е наситена. Иска да достигне раменете, шията. Не е ли това наистина вече много? Настъпва нов етап в целеустремената и последователна градация на кожните усещания. Това е най-силният, най-одухотвореният момент на т.нар. любовна, понякога и духовна прелюдия към половият акт. Неизбежно лицата се доближават очи срещу очи , дъхът замира, устните пламват. Изведнъж сякаш времето престава да тече. Устните намират устни като акт на блаженство и победа. Целувката мигновено зашеметява съзнанието, превръща волностите на плътта в една феерия на душата, в надмогване на тялото и неговата жажда. Мълниите на удоволствието и насладата пронизват гърдите като милващи светлини, като безкрайно сияние, като най-чиста музика, родена от ласките на любовта. Любовната целувка има широка биологическа и духовна гама от значения, от асоциации, от качествени отенъци, от характеристики. Нейната функция на първо място е да изрази , да материализира духовната спойка на двамата, живта психическа връзка на единия с другия, опиянението и радостта от изблика на чувствата. Любовната целувка най-напред обикновено е твърде платоническа, възвишена и боязлива. Тази характеристика изцяло важи за прелюдията на любовта. Но целувката има богата изразна сила дори още в самото начало. Нейните значения обикновено са комплексни. Тя изразява нежност, ласка, доверие, благодарност, надежда, очкване, загатване, преклонение, дързост, красота. Целувката символизира интимното бракосъчетание на мислите и чувствата на двамата влюбени. Тя мигновено акумулира невидимите потенции на сексуалното влечение , като ги трансформира в една одухотворена плътска форма на общуване и наслада. Любовната целувка при достатъчно развитие на интимните отношения на двамата неизбежно започва да играе ролята и на подготовка за удовлетворяване на половата жажда. Сливането на устните най-после става прелюдия на последната фаза за сексуалното взаимодействие. Така целувката биологически засилва общата магнетизация на ерогенните зони на тялото, чрез подсъзнанието на психиката, без помощта на думите, става дълбок, страстен апел, който иска пълна всеотдайност на двамата и осъществяване на половия акт. Несъмнено за разума този апел на плътската любовна жажда е в повечето случаи нещо имплицитно, жива, но фино забулена идея в подтекста на разговора. Това е мощен глас на инстинкта, който се омекотява от ласката и допира на устните, от съзерцанието на красотата. Целувката е практически неделима от прегръдката. Сливането на устните обикновено предполага непосредствена допирна близост на двамата, страстно, взаимно привличане и обхващане на телата. Прегръдката е адекватна изява на интимността, откриване на вълшебни, мамещи компоненти на любовта. Нейната сила показва степента на индивидуалното влечение на двамата. Любовната прегръдка има дълбоко интимно съдържание. Това прави напълно естествена целувката. В своите обятия двамата влюбени търсят повече допирни точки. Те прилепват горещи тела и създават неделима общност на преживяванията. Любовната целувка има различни варианти по форма и сила. Това най-много зависи от интензивноста и колорита на чувствата. Има целувка, при която само краищата на устните на двамата леко се допират. Езикът не взема участие. Тази форма на целувка обикновено характеризира началото на отреагирване на възникналите чувства. Тя говори много интимно за първите стъпки на любовния контакт, за чисто “платоническия стадий” на отношенията или за известни обичайни ситуации в живота( раздяла, среща в присъствието на други хора, изразяване уважение към любимия, респективно към любимата, и пр.) Когато целувката е по-страстна и по-силна, устните на двамата взаимно се впиват. Интензивността на усещането нараства многократно. Върховете на езиците на двамата се допират и опипват с нежна мекота. В същия момент самото дишане на гърдите като че ли престава. Има твърде много мъже, а и жени, които се възбуждат при най-повърхностната целувка, даже при докосване на ръката. Но съществуват и други темпераменти с по-различна епидермално ерогенна психическа нагласа. Тези хора искат винаги дълбоката и страстна целувка, предпочитат лудориите и опипващата дързост на езика в любовта. Едва ли може да при съществуващото разнообразие на индивидуалностите да се определи точната норма на тези отношения, на тази дълбоко интимна изява в сексуалния живот. Все пак имаме основание да защитим пълнотата на любовната целувка – темпераментното сливане на устните, страстния порив на влечението, нежността, взаимността. Усещането на кожата мигновено става усещане на дълбоката интимна същност на човека, преливане на чувствата и вълненията от единия в другия. Когато двама влюбени се милват и целуват, природата е много дискретна и потайна. От единия към другия, както изглежда, протичат биотокове, за които ние толкова малко знаем досега. Целувката има склонност да прониква дълбоко. Тя започва от самата повърхност на тялото и сякаш навлиза под кожата. Сливането на устните води към сливане на всички точки на тялото, към тайните на съзнанието.{START_COUNTER}